Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök

SBU Utvärderar

En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Slutsatser

 • Det finns två skolbaserade program som möjligen kan förebygga suicidförsök. Dessa är dock inte testade på ett vetenskapligt sätt i Sverige.

  Båda de program som har visat effekt är universella, det vill säga riktas till alla elever i klasserna.
  • Good Behavior Game (GBG) ges på lågstadiet under ett till två år. GBG är inte utvecklat för att förebygga självskada utan syftar till att förstärka positiva beteenden och attityder mellan skolelever och lärare.
  • Youth Aware of Mental Health (YAM) ges på högstadiet och består huvudsakligen av fem timmars interaktiva övningar. YAM är utvecklat specifikt för att förebygga suicid.
 • För övriga program saknas tillräckligt underlag för att dra slutsatser om effekt på suicidförsök.
 • Studier av program som förebygger andra former av självskadebeteende har enbart undersökt effekter på attityder eller har saknat uppföljningstid.
  Det går inte att dra några slutsatser om eventuella negativa effekter av de skolbaserade programmen eftersom det finns få studier på området.

Citera denna rapport: SBU. Skolbaserade program för att förebygga självskadebeteende inklusive suicidförsök. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2015. SBU-rapport nr 241. ISBN 978-91-85413-85-0.

Pressmeddelande

Två nya rapporter om självskadebeteende

SBU publicerar två rapporter om självskadebeteende bland barn, ungdomar och vuxna. Den ena utvärderar metoder som kan användas inom skolan för att förhindra självskador. Den andra granskar erfarenheter och upplevelser av vårdens bemötande av personer med självskadebeteende.

Läs pressmeddelandet

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Ata Ghaderi
 • Clara Hellner Gumpert
 • Sophie Liljedahl
 • Josef Milerad

SBU

 • Agneta Pettersson (projektledare)
 • Sara Fundell (projektadministratör t o m 2014-12-20)
 • Kickan Håkanson (projektadministratör fr o m 2015-01-05)
 • Agneta Brolund (informationsspecialist)
Sidan publicerad