Korrigering av korsbett

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Den systematiska översikten är en uppdatering av tidigare versioner som publicerades 2001 och 2014. I den nuvarande versionen har 16 RCT tillkommit.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Översiktens fråga

Vilka effekter har olika behandlingsmetoder för korrigering av posteriort korsbett hos barn och ungdomar?

SBU:s kommentar till översikten

Vi bedömer att översikten är välgjord och instämmer med författarnas slutsatser: i jämförelse med avvaktan för att invänta eventuell spontankorrektion är både Quad-helix och expansionsplåt effektiva för att korrigera enkelsidigt posteriort korsbett i växelbettet hos barn i åldrarna sju till elva (hög tillförlitlighet). Quad-helix är mer effektiv än expansionsplåt och behandlingstiden är kortare (måttlig tillförlitlighet). Vid posteriort korsbett hos ungdomar (12 till 16 år) har behandling med så kallad gomsuturvidgare (Hyrax eller Haas-apparatur) god lyckandefrekvens, och de båda metoderna är likvärdiga (måttlig tillförlitlighet).

Kommenterad systematisk översikt:

Ugolini A, Agostino P, Silvestrini-Biavati A, Harrison JE, Batista KB. Orthodontic treatment for posterior crossbites. Cochrane Database Syst Rev. 2021;12(12):CD000979. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD000979.pub3.

Publicerad: 2021-12-24

Senaste sökning: 2021-04-08

Publicerad: Rapportnr: 2022_10 Diarienr: SBU 2022/69 https://www.sbu.se/2022_10
Sidan publicerad