Korrigering av korsbett

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt från Cochrane Collaboration. Den systematiska översikten är en uppdatering av tidigare versioner som publicerades 2001 och 2014. I den nuvarande versionen har 16 RCT tillkommit.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: Rapportnr: 2022_10 Diarienr: SBU 2022/69 https://www.sbu.se/2022_10

Översiktens fråga

Vilka effekter har olika behandlingsmetoder för korrigering av posteriort korsbett hos barn och ungdomar?

SBU:s kommentar till översikten

Vi bedömer att översikten är välgjord och instämmer med författarnas slutsatser: i jämförelse med avvaktan för att invänta eventuell spontankorrektion är både Quad-helix och expansionsplåt effektiva för att korrigera enkelsidigt posteriort korsbett i växelbettet hos barn i åldrarna sju till elva (hög tillförlitlighet). Quad-helix är mer effektiv än expansionsplåt och behandlingstiden är kortare (måttlig tillförlitlighet). Vid posteriort korsbett hos ungdomar (12 till 16 år) har behandling med så kallad gomsuturvidgare (Hyrax eller Haas-apparatur) god lyckandefrekvens, och de båda metoderna är likvärdiga (måttlig tillförlitlighet).

Kommenterad systematisk översikt:

Ugolini A, Agostino P, Silvestrini-Biavati A, Harrison JE, Batista KB. Orthodontic treatment for posterior crossbites. Cochrane Database Syst Rev. 2021;12(12):CD000979. Available from: https://doi.org/10.1002/14651858.CD000979.pub3.

Publicerad: 2021-12-24

Senaste sökning: 2021-04-08

Sidan publicerad