Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om behandlingsmetoden Individanpassat stöd till arbete (eng. Individual Placement and Support, IPS).

Personer med långvariga och komplexa psykiska problem saknar ofta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Det har konsekvenser för både individen och för samhället. En anställning ökar självkänslan, förbättrar den fysiska hälsan, ökar inkomsterna och minskar stigmatisering och utanförskap.
Individual Placement and Support (IPS), i Sverige kallat Individanpassat stöd till arbete, fördubblar möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få ett arbete – i en svensk utvärdering från 11 procent av de som inte fått IPS till 46 procent av de som fått IPS. Mycket talar för att en bråkdel av målgruppen får tillgång till IPS i dagsläget.

Kommenterad rapport

Brinchmann B, Widding-Havernaas T, Modini M, Rinaldi M, Moe CF, McDaid D, et al. A meta‐regression of the impact of policy on the efficacy of individual placement and support. Acta Psychiatr Scand 2020;141:206-20.

Publicerad: 2019-12-19

Senaste sökning: 2019-09-10

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2020-10-22
Rapportnr: 2020_10
Diarienr: SBU 2020/580
https://www.sbu.se/2020_10