Screening och beteendeförändrande stödsamtal (counselling) för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion

Det finns screeninginstrument som kan användas inom primärvård för att identifiera vuxna och ungdomar med ohälsosam alkoholkonsumtion. Tillförlitligheten är något högre för vuxna än för ungdomar.

Det konstaterar SBU som granskat en amerikansk forskningsöversikt i ämnet.

Översikten visar också att beteendeförändrande stödsamtal (counselling) har en viss effekt för personer med ohälsosam alkoholkonsumtion. Även här är tillförlitligheten högst för vuxna.

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Publicerad: 2020-08-27
Rapportnr: 2020_09
Diarienr: SBU 2020/493
https://www.sbu.se/2020_09