Screening och beteendeförändrande stödsamtal (counselling) för att minska ohälsosam alkoholkonsumtion

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Det finns screeninginstrument som kan användas inom primärvård för att identifiera vuxna och ungdomar med ohälsosam alkoholkonsumtion. Tillförlitligheten är något högre för vuxna än för ungdomar.

Det konstaterar SBU som granskat en amerikansk forskningsöversikt i ämnet.

Översikten visar också att beteendeförändrande stödsamtal (counselling) har en viss effekt för personer med ohälsosam alkoholkonsumtion. Även här är tillförlitligheten högst för vuxna.

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Screening plus stödsamtal mot ohälsosamt drickande

Enligt en systematisk översikt som SBU har granskat, har screeningfrågor i primärvård plus beteendeinriktade stödsamtal minskat drickandet något hos patienter som konsumerar mer alkohol än rekommenderad maxgräns i USA men som sökt för andra problem.

Läs artikeln
Sidan publicerad