Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden, enligt en systematisk översikt som SBU har granskat. Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt. Av de programkomponenter som framstår som särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Det 50-tal olika föräldrastödsprogram som har ingått i SBU:s underlag handlar alla om utagerande beteenden hos barn i åldern två till nio år. Genomgången visar att vissa komponenter i föräldrastödsprogrammen hade samband med minskat utagerande:

  • positiv förstärkning, beröm
  • naturlig eller logisk konsekvens, till exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med

När barn är utagerande framstår dessutom en rad andra komponenter som verksamma:

  • byggande av relationer
  • gemensam lek
  • aktivt lyssnande
  • färdigheter för föräldrarna själva
  • time-out, det vill säga att föräldrar och barn skiljs åt för att kyla ner en konflikt

Det finns ett 20-tal manualbaserade föräldrastödsprogram i Sverige. Få av dem har utvärderats.

Exempel på utagerande beteende är trots som inte är övergående, aggressivitet, att slåss, ljuga eller stjäla. För yngre barn leder utagerande beteende till konflikter, på längre sikt finns ökad risk för olika typer av negativa konsekvenser.

Film om föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: Effekter och verksamma komponenter. Filmat av Allmänna barnhuset och visat på Barnrättsdagarna, hösten 2020.

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Beröm och logik ingår i program som dämpar barns utagerande

Barns utagerande beteende har visats minska mer med föräldrastöd där barnens beteende får naturliga och logiska konsekvenser, och där önskat beteende hos barnen förstärks positivt, särskilt med beröm.

Läs mer
Sidan publicerad