Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vetenskap & Praxis

Elektroder på samma sida skonar minnet när depression behandlas

Tidiga biverkningar minskar om elektroderna placeras på bara den ena sidan av huvudet när depression elbehandlas, i stället för på båda sidorna. Nyttan blir densamma. Svenska specialistriktlinjer stöds av en systematisk översikt, kommenterar SBU.

Så kallad elektrokonvulsiv behandling (ECT) kan användas bland annat vid svår depression. På många håll i världen placeras elektroderna på båda sidorna av huvudet. Men en systematisk översikt som SBU har granskat och kommenterat talar för enkelsidig behandling, trots att detta kräver en hög dos ström i stället för en måttlig.

Effekten när det gäller att förebygga återfall i depression det första året är likvärdig. Samtidigt blir minnesstörningen mindre under första veckan efter behandlingen. Några slutsatser om eventuella skillnader i effekt eller bivekningar på längre sikt kan däremot inte dras.

Översikten omfattar sju randomiserade studier – de flesta från USA, en från Irland och en från Iran. Totalt studerades 792 vuxna som hade ett skov av svår unipolär eller bipolär sjukdom.

Vid ECT påverkas hjärnans signal-substanser och vissa hormoner. Exakt hur behandlingen utövar sin effekt är dock inte känt. Behandlingen anpassas efter symtomens svårighetsgrad. Vid sidan av elektrodernas placering, strömstyrkan och antalet behandlingar kan man också variera elpulsernas egenskaper. RL