Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vetenskap & Praxis

Önskvärt testa tryckmätare som varnar när hjärtat sviktar

En inopererad tryckmätare i lungans blodkärl kan signalera en farlig försämring hos personer med måttlig hjärtsvikt. SBU kommenterar en rapport från Norges folkhälsomyndighet och efterlyser en randomiserad registerstudie i modern hjärtsjukvård.

Det norska folkhälsoinstitutet har granskat en metod som innebär att en sensor opereras in i lungartären. Mätaren ska varna när trycket i kärlet stiger hos patienter med måttlig hjärtsvikt. Den enda kliniska studie som har gjorts tyder på att metoden, CardioMEMS, skulle kunna möjliggöra bättre hjärtsviktsbehandling. Den norska myndigheten bedömer att metoden är säker, att inläggningar på sjukhus till följd av hjärtsvikt troligen minskar och att den sannolikt är kostnadseffektiv.

samtidigt konstaterar man att underlaget utgörs av en enda kortvarig studie – även om denna är ganska stor, välgjord och visar klara resultat som alla pekar åt samma håll.
SBU efterlyser i sin kommentar till den norska rapporten en randomiserad registerstudie som kan visa mervärdet för olika kategorier av hjärtsviktspatienter i modern hjärtsjukvård.

Det är nämligen oklart om den befintliga studiens kontrollgrupp helt motsvarar modern praxis. Bland annat framgår det inte om nivån av så kallade natriuretiska peptider i blodet har väglett behandlingen. Det är också tänkbart att effekten i studien är större än vad man skulle se i modern hjärtsjukvård där läkemedelsbehandlingen har blivit effektivare och rutinerna har förbättrats med intensiv, regelbunden klinisk kontroll.

Hjärtsvikt innebär att hjärtmuskeln inte orkar pumpa runt blodet tillräckligt effektivt. Stigande tryck i lungartären vid måttlig hjärtsvikt anses signalera att tillståndet är på väg att bli sämre. RL