Vetenskap & Praxis

Fler blir anställda med IPS än med vanlig rehab vid nedsatt psykisk funktion

För personer med psykisk funktionsnedsättning är chansen att få anställning på den öppna arbetsmarknaden troligen större med individanpassat stöd till arbete (IPS) än med vanlig arbetsrehabilitering. Så kommenterar SBU resultatet av en aktuell översikt.

När personer med nedsatt psykisk funktion, som vid schizofreni, först får hjälp att hitta ett arbete som passar och därefter ges ett individanpassat stöd, får de troligen oftare anställning än om hjälpen börjar med arbetsinriktad rehabilitering, bedömning av arbetsförmåga och arbetsträning. Det visar en systematisk översikt och analys som SBU har granskat och kommenterat. Det vetenskapliga underlaget för detta har måttlig tillförlitlighet, enligt den bedömning som SBU har gjort.

Översikten tyder på att effekten av så kallat individanpassat stöd till arbete (individual placement and support, IPS) är likartad i olika länder, trots skillnader i välfärdssystem och arbetsmarknad. Även om ett starkt rättsligt skydd mot uppsägning, som i Sverige, innebär en något svagare effekt, är SBU:s samlade bedömning att IPS ökar möjligheten för personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete på den svenska arbetsmarknaden.

Ips respektive sedvanlig arbetsrehabilitering har gett påtagligt olika resultat, framhåller SBU. I internationella studier är den andel som får anställning med IPS 55,3 procent jämfört med 19,5 procent i kontrollgruppen. Motsvarande andel i den svenska studie som ingår är att 46 procent i IPS-gruppen hade fått arbete efter 18 månader, och 11 procent i kontrollgruppen. Den överskattning av effekten som skulle kunna bero på en allmän obenägenhet att publicera negativa resultat (publikationsbias) har bedömts som marginell.

Ips, som bland annat innebär att en coach ger stöd och samordnad hjälp att hitta och behålla ett arbete, används inom flera verksamheter i Sverige men inte överallt. Socialstyrelsens nationella riktlinjer rekommenderar IPS för personer med schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Enligt SBU:s kommentar är det viktigt för resultatet att planera insatserna noggrant före start och att följa metodens upplägg.

År 2019 hade 80 procent av Sveriges befolkning mellan 16 och 64 år ett arbete eller deltog i arbetsmarknadspolitiskt program. Bland personer med psykisk funktionsnedsättning var siffran 45 procent. [RL]

Om kommentaren

Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning. SBU, 2020. Projektledare SBU: Knut.Sundell@sbu.se Kommenterad översikt: Brinchmann B, et al. A meta-regression of the impact ... Acta Psychiatr Scand 2020;141:206-20.
Fullständig SBU-kommentar: www.sbu.se/2020_10