Vetenskap & Praxis

Antikroppar mot RSV: kostnaden per QALY varierar stort

SBU har granskat en systematisk översikt av hälsoekonomiska analyser av palivizumab, antikroppar mot RS-virus, som förebyggande behandling av sköra nyfödda. Översikten gäller barn som har fötts för tidigt och som har medfödda hjärtproblem eller andningsproblem. Kostnaden per livskvalitetsjusterat levnadsår (QALY) varierar betydligt beroende på vilka vårdsammanhang, patientgrupper och riskfaktorer som har använts.

Läs kommentaren på www.sbu.se