Vetenskap & Praxis

Tillägg till PSA-test för att finna prostatacancer

SBU har utrett huruvida olika tilläggsmetoder till blodprov med analys av PSA (prostataspecifikt antigen) kan ge mer träffsäkra besked om prostatacancer hos män med PSA-nivåer mellan 1 och 10 µg/L. De studier som hittills har gjorts ger inga starka vetenskapliga belägg för att träffsäkerheten blir väsentligt bättre, men de antyder att metoderna skulle kunna öka träffsäkerheten vid dessa PSA-nivåer. För att få en säkrare bild krävs det fler välgjorda och noggrant avrapporterade studier. RL