Vetenskap & Praxis

Frågor om depression kan vara ett stöd i primärvård

Ett strukturerat frågeformulär som kallas PHQ-9 verkar kunna fungera som stöd i primärvården för att upptäcka och följa misstänkt depression. SBU har funnit ett visst vetenskapligt stöd för att formuläret, som omfattar nio frågor, kan vara känsligt och träffsäkert när det gäller patienter i primärvården. Däremot går det inte att bedöma om PHQ-9 är tillförlitligt för patientkategorier inom annan specialistvård, som psykiatri – där är studierna för få. RL