Ritgens manöver för att minska risken för bristningar på ändtarmens ringmuskel vid vaginal förlossning

Denna kunskapslucka publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. 

(För områden som är forskningsintensiva kan kunskapsläget förändras snabbare.)

Vill du gå vidare?

Tillbaka