Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Viktigt att belysa osäkerhet även i fråga om kostnader

Att det finns osäkerhet om kostnaderna för att uppnå en viss nytta är besvärligt för beslutsfattare. Samtidigt kan det vara en högst väsentlig upplysning.

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU tar fram underlag som ska vara så gedigna som möjligt. Det innebär att även osäkerhet i uppgifterna ska tydliggöras. Ett aktuellt exempel: När gallblåsan opereras bort, finns risken att de djupa gallgångarna skadas. Bland de 13 000 personer per år som genomgår ingreppet uppstår sådana skador hos 30 –40 patienter. En tredjedel av dessa får allvarliga, i värsta fall livshotande skador som kan kräva omfattande kirurgi och ge långvarigt lidande med nedsatt livskvalitet.

SBU:s utvärdering av den samlade forskningen visar att det möjligen blir färre skador när de djupa gallgångarna rutinmässigt röntgas vid ingreppet, och inte bara i de fall som kirurgen bedömer att det är nödvändigt. I Sverige undersöks nästan alla patienter i samband med att gallblåsan tas bort – en rutin som har ifrågasatts, eftersom andra länder röntgar utvalda fall.

I en hälsoekonomisk modell gör SBU uppskattningen att sju allvarliga gallgångsskador undviks årligen genom att röntgenundersökningen görs rutinmässigt i stället för selektivt. Rutinen beräknas kosta 14,5 miljoner kronor mer per år, samtidigt som kostnaderna för gallgångsskador beräknas minska med närmare 6 miljoner kronor.

Att röntgenundersöka alla som opereras, i stället för utvalda fall, beräknas kosta omkring 300 000 kronor per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår (QALY)* – en kostnadsnivå som exempelvis Socialstyrelsen brukar beskriva som måttlig. Den ökade användningen av röntgen antas också resultera i ett nytt cancerfall under en tvåårsperiod.

Den hälsoekonomiska modellen kräver dock att man utifrån befintlig forskning gör en del antaganden om hälso-effekter och kostnader. Detta medför en osäkerhet. I en så kallad känslighetsanalys – en viktig del av hälsoekonomisk utvärdering – redovisas därför hur skilda antaganden slår. Enligt analysen blir utfallet allt från en kostnadsbesparing till en kostnad på upp till 700 000 kronor per vunnet QALY. Det är ett spann som beslutsfattare kan behöva räkna med. RL

* Ett levnadsår med full livskvalitet. 

Om rapporten

Intraoperativ kolangiografi vid kolecystektomi.
Ordförande: Docent Claes Jönsson, Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset
Projektledare SBU: Jan.Adolfsson@sbu.se
Fullständig rapport finns på www.sbu.se/292

Publicerad: 2018-12-04
Sidan publicerad