Oklart vilken metod att operera halsmandlarna som är mest skonsam

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

SBU har granskat och kommenterat en systematisk översikt om olika metoder att operera bort hela halsmandlarna, så kallad tonsillektomi – ett ingrepp som oftast utförs på barn och unga. Blödning är en komplikation som kan vara allvarlig. De studier som har gjorts kan dock inte ge svar på vilken metod som medför minst blödningsrisk efter det första dygnet eller som är minst smärtsam. För att få en helhetsbild av tonsilloperationer skulle även olika blodstillningstekniker behöva utvärderas, skriver SBU i sin kommentar. RL

Om kommentaren

Jämförelse av tekniker vid operation av halsmandlar (tonsillektomi). Stockholm: SBU, 2019. Sakkunnig: doc Ola Sunnergren, överläkare, öron-, näs- och halsklin, Region Jönköpings län.

Kommenterad översikt: Pynnonen M, et al. Coblation versus other surgical techniques for tonsillectomy. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 8. Art. No.: CD004619. Läs hela SBU-kommentaren: www.sbu.se/2019_06

Publicerad:
Sidan publicerad