Jämförelse av tekniker vid operation av halsmandlar (tonsillektomi)

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

SBU sammanfattar och kommenterar en rapport i form av en systematisk översikt från Cochrane Collaboration publicerad 2017 [1]. Den utvärderar effekt och komplikationer (smärta och blödning) av den varma operationstekniken coblation jämfört med andra varma och kalla operationstekniker för tonsillektomi hos både barn och vuxna. 

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Oklart vilken metod att operera halsmandlarna som är mest skonsam

Sidan publicerad