Jämförelse av tekniker vid operation av halsmandlar (tonsillektomi)

SBU sammanfattar och kommenterar en rapport i form av en systematisk översikt från Cochrane Collaboration publicerad 2017 [1]. Den utvärderar effekt och komplikationer (smärta och blödning) av den varma operationstekniken coblation jämfört med andra varma och kalla operationstekniker för tonsillektomi hos både barn och vuxna. 

SBU Kommenterar Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Uppdaterad: 2019-08-19
Rapportnr: 2019_06
Diarienr: SBU 2018/54
https://www.sbu.se/2019_06