Tema: förlossningsvård

Vad vet vi egentligen om vårdens metoder vid förlossningar? På denna sida finns information om SBU:s publikationer på ämnet förlossningsvård och även information om SBU:s pågående projekt.

Följande projekt inom förlossningsområdet pågår just nu hos SBU. Läs mer om dem längre ner på sidan

 • Förlossningsbristningar – åtgärder för att främja diagnostik samt erfarenheter och upplevelser av bemötande och information från vården
 • Förlossningsrädsla och psykisk ohälsa under graviditet
 • Behandling av psykisk sjukdom efter graviditet

De senaste åren har SBU publicerat följande publikationer på förlossningsområdet. Läs mer om dem längre ner på sidan

 • Vad är viktigt att mäta i forskning som undersöker behandling av depression under och efter graviditet – Framtagande av ett Core Outcome Set (2020)
 • Förebyggande av depression under graviditet och efter förlossning (2020)
 • Core outcome sets inom förlossningsvård – Sammanställning och analys av studier (2020)
 • Fördjupad prioritering av forsknings­frågor om förlossnings­skador hos kvinnan (2019)
 • Prioriterade forskningsområden inom prevention, diagnostik och behandling av förlossningsskador (2018)
 • Lustgas som smärtlindring vid förlossning (2017)
 • Analsfinkterskador vid förlossning – En systematisk översikt och utvärdering av medicinska, hälsoekonomiska, sociala och etiska aspekter (2016)
 • Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning – En kartläggning av systematiska översikter (2016)
 • Fosterövervakning med kardiotokografi (CTG) vid förlossning (2015)
 • Risker med vattenförlossning på förlossningsavdelning (2015)
 • Förebyggande av post­partumdepression (2014)
 • Kylbehandling av nyfödda med syrebrist (Hypo­termisk behandling vid förlossningsasfyxi) (2014)
 • Progesteronbehandling för att förhindra för tidig förlossning (2014)
 • Oxytocin vid förlossning (2014)
 • Kan livmoderhalsens längd förutsäga om barnet kommer att födas för tidigt? (2014)