Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vård av personer med demenssjukdom – vad vet vi idag?

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad:

Liknande rapporter

Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBU-rapport om demenssjukdomar. Syftet med broschyren är att på ett populärvetenskapligt sätt belysa SBU:s slutsatser när det gäller bland annat demensutredningar, omvårdnad, etik och läkemedelsbehandling.

Rapporten framhåller bland annat behovet av att utbilda och ge stöd åt personalen för att få vård och omvårdnad av demenssjuka att fungera. Vi hoppas att den här informationen kan stimulera till diskussion och vidareutveckling inom demensvården.

Den fullständiga SBU-rapporten med tabeller publiceras på engelska. Rapportens slutsatser publiceras på svenska och kan beställas kostnadsfritt från SBU.

Sidan publicerad