Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Vård av personer med demenssjukdom – vad vet vi idag?

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBU-rapport om demenssjukdomar. Syftet med broschyren är att på ett populärvetenskapligt sätt belysa SBU:s slutsatser när det gäller bland annat demensutredningar, omvårdnad, etik och läkemedelsbehandling.

Rapporten framhåller bland annat behovet av att utbilda och ge stöd åt personalen för att få vård och omvårdnad av demenssjuka att fungera. Vi hoppas att den här informationen kan stimulera till diskussion och vidareutveckling inom demensvården.

Den fullständiga SBU-rapporten med tabeller publiceras på engelska. Rapportens slutsatser publiceras på svenska och kan beställas kostnadsfritt från SBU.

Publicerad:

Liknande rapporter

Sidan publicerad