Upphävd

Din bedömning är riktig. Du undersöker även det andra örat som även det har en upphävd rörlighet.

Kommentar

Pneumatisk otoskopi har avsevärt bättre specificitet och sensitivitet än vanlig otoskopi. Risken för falskt positiva fall är cirka 20 procent medan risken för att missa ett barn med akut eller sekretorisk otit bara är 6 procent. Vill man förbättra diagnostiken ytterligare kan man lägga till tympanometri.

Gå vidare