8.5

Detta är en adekvat åtgärd eftersom Knut är opåverkad.

Förstahandsalternativet vid rörflytningar är att ge lokalbehandling med örondroppar, till exempel TCPB. Om barnet är opåverkat kan man därefter avvakta 5–7 dagar. Barn med rör i trumhinnan kan gärna ha recept på örondroppar hemma.

När SBU granskade det vetenskapliga underlaget för behandling av rörflytningar fanns inga studier med TCPB.

I juni 2008 publicerades en studie av Granath och medarbetare. Den jämför behandling med TCPB med och utan tillägg av peroralt antibiotikum. Studien saknar kontrollgrupp för TCPB. Studien visade att TCPB enbart är lika effektivt som kombinationsbehandling med peroralt antibiotikum.

Läs mer