8.4

Detta kan vara en klok åtgärd.

Under sommartid är det vanligt med badorsakad flytning på grund av stafylokocker eller pseudomonas. Det finns evidens för att Ciloxan örondroppar och en grupp III-steroid har effekt på öronflytningar.

Läs mer i SBU:s rapport