8.3

Detta är inte nödvändigt för Knuts del. Han är opåverkad och kan handläggas på vårdcentralen.

Gå tillbaka för att välja ett nytt alternativ