8.2

Enligt SBU:s rapport (avsnitt 3.4.2) är det vetenskapliga stödet för perorala antibiotika vid rörflytningar otillräckligt. Antibiotika bör inte ges om barnet är opåverkat. 

Gå tillbaka för att välja ett nytt alternativ