8.1

Detta kan vara en adekvat åtgärd eftersom Knut är opåverkad. Det saknas studier på om sköljning är effektivare än örondroppar. Beprövad erfarenhet talar för att det ofta kan räcka som första åtgärd.

Eventuellt kan man ta en odling i hörselgången för att kunna ge rätt behandling om flytningen inte upphör.