7.1

Knut ska inte behöva använda öronproppar.

SBU har granskat det vetenskapliga underlaget för att använda öronskydd vid bad och vattenlek. Varken örondroppar eller skydd för öronen minskar risken för att få rörflytning.

Läs mer om SBU:s granskning

Gå vidare