5.3

Knut har nu troligen haft sekretorisk otit i 5–6 månader och sannolikheten för snar utläkning har minskat. En episod som pågår längre än tre månader har svårare att spontanläka.

Det finns anamnestiska uppgifter som kan tala för hörselnedsättning. Här bör man vara lite aktivare. Näsdroppar saknar dock vetenskapligt stöd för effekt på hörselnedsättning i samband med sekretorisk mediaotit.

Tillbaka