5.2

Knut har nu troligen haft sekretorisk otit i 5–6 månader och sannolikheten för snar utläkning har minskat. En episod som pågår längre än tre månader har svårare att spontanläka.

Det finns anamnestiska uppgifter som kan tala för hörselnedsättning. Här bör man vara lite aktivare. 

Knut är troligen i yngsta laget för att klara av Otovent och Valsalva. Dessutom finns här misstanke om hörselnedsättning och det saknas studier som visar att Otovent har effekt på hörselnedsättningen. 

Tillbaka