4b.4

Fynd från pneumatiska otoskopin/otomikroskopin och tympanogrammet tyder på att Knut har sekretorisk mediaotit i vänster öra.

Gå vidare