4b.2

Ditt svar är inte förenligt med fynden från pneumatisk otoskopi/otomikroskopin och tympanometrin.

Tillbaka till fråga 4b