4a.4

Fynd från pneumatiska otoskopin/otomikroskopin och tympanogrammet tyder på att Knut har sekretorisk mediaotit på höger trumhinna. 

Gå vidare till fråga 4b