4a.3

Ditt svar är inte förenligt med fynden från pneumatisk otoskopi/otomikroskopin och tympanometrin.

Tillbaka till fråga 4a