3.5

Sekretorisk otit efter akut mediaotit spontanläker i stor utsträckning. Nära två tredjedelar har läkt ut efter en månad och cirka 90 procent efter sex månader. En episod som pågår längre än tre månader förefaller ha svårare att spontanläka. Studier har visat att av dessa långvariga sekretoriska otiter har bara cirka 35 procent läkt ut efter två år och cirka 60 procent efter fyra år.

Läs mer se nedan avsnitt 1.1 ur rapporten

Avvakta därför spontanläkning ytterligare en tid innan du skickar remiss för ställningstagande till rör.

Tillbaka