3.4

Anamnestiskt är Knut inte förkyld eller har nästäppa. Näsdroppar har inte visat någon säkerställd effekt för att bli av med vätskan i mellanörat men kan ges för att lindra symtomen då patienten är täppt i näsan. Perorala avsvällande läkemedel har inte heller bevisad effekt vid akut eller sekretorisk mediaotit. Eftersom de dessutom ofta ger biverkningar som till exempel oro och sömnsvårigheter har de utgått som behandlingsalternativ.

Tillbaka