3.3

Knut är sannolikt i yngsta laget för att klara av att använda Otovent och Valsalvas manöver. De fungerar bättre från 5–6 års ålder. Låt barnet pröva att blåsa upp en Otoventballong på mottagningen.

Det saknas kontrollerade studier om effekten av Valsalvas manöver. De studier som finns på Otovent undersöker oftast om vätskan i örat försvinner. Det finns en enda studie som bedömer effekten av Otovent på hörseln. Det är ett för litet vetenskapligt underlag för att man ska kunna dra några slutsatser om effekten. Å andra sidan finns inga biverkningar rapporterade med metoden.

Läs mer om SBU:s slutsatser om Otovent avsnitt 3.2.4

Tillbaka