3.2

Det finns inget vetenskapligt stöd för antibiotikabehandling vid sekretorisk mediaotit.

Tillbaka