3.1

Detta är en rimlig åtgärd.

Du informerar Knuts mamma om att hörselnedsättning kan förekomma vid bilateral sekretorisk otit och symtom på hörselnedsättning. (Reagerar inte på tilltal då barnet inte ser den som pratar, drar sig undan på dagis, sover oroligt, är stökigare än tidigare, är irriterade, okoncentrerade, frånvarande, ibland aggressiva).

Knut ska komma tillbaka på kontroll efter tre månader eftersom det är svårt för föräldrar att bedöma hörseln hos små barn.

Gå vidare