Kalle, 16 månader

Nedanstående patientfall är ett studiematerial som har tagits fram i samarbete med dr Anita Groth, dr Kristina Boström och dr Marie Ryding. Texten bygger på SBU:s rapport, men berör vissa frågor som SBU-rapporten inte belyser och innehåller kliniska tolkningar av SBU:s evidens. Dessa kliniska tolkningar är författarnas egna.

Diagnostik

Åtgärder

Råd

Återbesök

Kalle är 16 månader. För ett par månader sedan började han på dagis och redan efter några veckor fick han sin första luftvägsinfektion. Sedan har han haft flera feberepisoder med gulgrön snuva och hosta. För en dryg månad sedan konstaterade husläkaren öroninflammation på vänster sida. Kalle fick PcV i fem dagar. Han blev då raskt bra.

För tre dagar sedan fick han feber igen, upp till 39°C. Idag är den 37,4°C. I natt har Kalle varit gnällig och verkat ha ont. Kalles mamma undrar om det kan vara en ny öroninflammation. 

Status: Snuvig gosse, lite hängig. Cor: rask, regelbunden rytm. Pulm: vesikulärt andningsljud, inga biljud. MoS: rodnade gombågar. Collum: enstaka små lymfkörtlar bilateralt. 

Gå vidare