Att bedöma en trumhinna

Vid misstänkt otit ska trumhinnan alltid inspekteras med otoskop eller otomikroskop.

Om det finns en purulent flytning i hörselgången så kan orsakerna vara:

 • Spontanperforerad akut mediaotit (fråga om föregående ÖLI-symtom, akuta symtom)
 • Rörflytning (fråga om barnet fått rör insatta)
 • Extern otit/tragusömhet (vid tveksamhet ta tympanogram. Om det ger ett A-eller C-tympanogram så är det en extern otit och inte en spontanperforerad akut otit)
 • Kronisk otit med flytning (fråga efter tidigare öronbesvär, känt hål på trumhinnan)

Om trumhinnan inte har spontanperforerat, så titta på:

1. Trumhinnans läge (form)

 • Är den normalställd, buktande eller indragen?
 • Är hammarskaftet väl synligt?

2. Trumhinnans utseende

 • Vilken färg har den? (blek, röd eller rodnad, gul, grå, rosa eller blålila)
 • Är färgen jämn? (eller chagrinerad, det vill säga fiskfjällslik, eller kärlinjicerad)
 • Hur genomskinlig är den? (genomskinlig, ogenomskinlig, blänkande eller matt)
 • Hur tjock är den? (tunn eller förtjockad)
 • Hur ser reflexen ut? (finns den eller inte?, normal, splittrad)

3. Trumhinnans rörlighet

 • (normal, nedsatt eller upphävd)