Diagnostiska frågor om hörseln

  • Har barnet åldersadekvat språk?
  • Hör barnet när du talar med henne/honom från angränsande rum?
  • Vill barnet ha hög ljudvolym på TV/radio?
  • Drar barnet sig undan då det blir stojigt (till exempel på dagis)?
  • Vänder sig barnet åt rätt håll om du som talar står snett bakom barnet?
  • Uppträder barnet hyperaktvt eller frånvarande?