Fakta för blivande föräldrar

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Nu finns en enkel folder för blivande föräldrar om hur man kan förebygga och upptäcka bristningar i underlivet vid förlossning. Texten bygger på SBU:s systematiska översikt från 2016.

De allra flesta förlossningar går fint för både barnet och mamman. Ytliga bristningar i underlivet hos kvinnan är i och för sig vanliga, men läker oftast väl. Större bristningar är ovanligare, men måste upptäckas och behandlas tidigt för att kvinnan ska slippa senare besvär. Det visar en ny sammanställning av forskningen på området som kan hjälpa fler.

Ladda ner rapport

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: 2016-12-04