Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling av långvarig smärta – Frågor och svar

Lästid: ca 2 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Texten i denna skrift bygger på SBU-rapport nummer 177, Metoder för behandling av långvarig smärta. En systematisk litteraturöversikt (2006).

Den här lilla skriften vänder sig till dig som har lidit av smärta under en längre tid, minst tre månader, och till dig som har anhöriga eller vänner med sådana problem. Här har vi försökt ge svar på de vanligaste frågorna och beskriva vad forskningen har visat om hur smärtan kan behandlas.

Människor som inte själva har levt med långvarig smärta kan ha svårt att föreställa sig hur det känns. Visserligen har de flesta av oss ont någonstans i kroppen någon gång ibland. En sådan akut smärta är en signal om att något är fel, och även om det onda kan vara väldigt obehagligt så går det oftast över ganska snabbt.

Med långvarig smärta är det i allmänhet annorlunda. För det första är mekanismerna bakom besvären inte enbart biologiska. I stället anser forskarna att det handlar om ett samspel mellan olika faktorer. Därför räcker det ofta inte med en enda åtgärd för att förbättra funktionen och livskvaliteten utan troligen måste flera metoder kombineras. För det andra kan det bli svårt att leva ett normalt liv om den långvariga smärtan inte behandlas. När smärtan blir långvarig, påverkas hela tillvaron på ett annat sätt än vid akut smärta. Och sådana besvär är långt ifrån ovanliga. Just nu är var femte person i landet drabbad av långvarig och påtaglig smärta.

Texten i den här broschyren utgår från en vetenskaplig rapport från SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), en statlig myndighet som kritiskt granskar forskningen om olika åtgärder i vården och vilken nytta de gör. SBU har systematiskt gått igenom och sammanställt den forskning som i dag finns om behandlingsmetoderna.

Ett av SBU:s huvudbudskap är att det finns väldigt många metoder med dokumenterad effekt mot långvarig smärta. Därför bör de flesta människors smärta kunna lindras. Kom ihåg att olika knep och huskurer som du själv tycker lindrar smärtan kan vara användbara även om det inte finns vetenskapliga belägg för att de fungerar. Men den här broschyren handlar bara om de metoder som är vetenskapligt bevisade.

Smärta brukar räknas som långvarig när den har varat i minst tre månader. Om man kan finna en särskild orsak till smärtan ska behandlingen givetvis riktas mot den. Men samtidigt behövs det ofta metoder för att lindra själva värken, speciellt när orsaken inte går att komma åt. Även om det alltid är viktigt att försöka reda ut varför det gör ont, behandlas långvarig värk ofta på likartat sätt oavsett orsak.

Den här skriften handlar enbart om åtgärder som riktar sig mot själva smärtan. Däremot berörs inte metoder som riktar sig mot dess olika orsaker, till exempel antiinflammatorisk behandling mot inflammatoriska sjukdomar som ledgångsreumatism. Den tar inte heller upp behandling av cancersmärta, migrän, underlivssmärta eller oklar bröstsmärta.

Projektgrupp

Författare: Eva Tiwe

Redaktör: Ragnar Levi

Medicinskt sakkunniga SBU: Projektledare Susanna Axelsson, Professor Dag Lundberg, Professor Nina Rehnqvist

Övriga granskare: SBU:s lekmannaråd (ordförande Victoria Dyring)

Sidan publicerad