Vilken effekt har behandling med botulinumtoxin på personer med extrem hand- och armsvett?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Primär hyperhidros, det vill säga extrem svettning på framför allt händer, fötter eller i armhåla behandlas ofta med Aluminiumklorid. Behandling med botulinumtoxin (botox) är en metod som har använts under de senaste tio åren.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken effekt har behandling med botulinumtoxin på personer med extrem hand- och armsvett?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har funnit en systematisk översikt från 2008 som har utvärderat behandling med botulinumtoxin i jämförelse med placebo i 12 kontrollerade studier. Efter den systematiska översiktens sökdatum har tre små kontrollerade studier identifierats som undersökt olika former av smärtlindring vid behandling samt behandling utan att använda injektioner. Upplysningstjänsten har inte kvalitetsgranskat översikten eller ingående studier.

I översikten studerades personer med extrem armsvett och handsvett. Behandlingarna pågick under 1–16 månader. Översiktens författare drar slutsatsen att behandling med botulinumtoxin A-injektioner är effektivt vid extrem armsvett och troligen effektivt vid extrem handsvett. Behandling med botulinumtoxin B kan möjligen vara effektivt vid extrem handsvett.

Upplysningstjänstens svar har inte beaktat ekonomiska aspekter av behandlingen.

Detta är SBU:s upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2011-02-25.

Identifierad litteratur

  • Bhidayasiri R, Truong DD. Evidence for effectiveness of botulinum toxin for hyperhidrosis. J Neural Transm 2008;115:641-645.
  • Aghaei S. Botulinum toxin therapy for palmar hyperhidrosis: experience in an Iranian population. Int. J Dermatol 2007;46: 212-214.
  • Vadoud-Seyedi J, Simonart T. Treatment of axillary hyperhidrosis with botulinum toxin type A reconstituted in lidocaine or in normal saline: a randomized, side-by-side, double-blind study. Brit J Dermatol 2007;156: 986-989.
  • Glogau RG, Topically applied botulinum toxin type A for the treatment of primary axillary hyperhidrosis. Results of a randomized, blinded, vehicle-controlled study. Dermatol Surg 2007;33:76-78.
Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2011-03-04
https://www.sbu.se/botulinumtoxin