Unified protocol för behandling av barn och ungdomar med ångestsyndrom

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekter av behandling med Unified protocol av barn och ungdomar med ångestsyndrom?

SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Ångest är vanligt bland barn och ungdomar och förkommer ofta tillsammans med annan problematik som nedstämdhet och depression. Unified protocol är ett terapeutiskt behandlingsupplägg som är framtaget för att behandla de underliggande faktorer som är gemensamma för flera psykiska sjukdomar. Protokollet är utvecklat för att kunna användas både vid samsjuklighet och vid enskilda diagnoser.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och vetenskapliga studier finns om effekter av behandling med Unified protocol av barn och ungdomar med ångestsyndrom?

Frågeställare: Enhetschef, Barn- och ungdomspsykiatrin, Region Stockholm

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt.

Upplysningstjänsten har dock identifierat tre artiklar från primärstudier. Dessa har undersökt Unified protocol för behandling av barn och ungdomar med olika typer av ångestdiagnoser. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret, men studierna finns kortfattat beskrivna i tabell.

Läs upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:

SBU. Unified protocol för behandling av barn och ungdomar med ångestsyndrom [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202209.

Sidan publicerad