Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) vid sårläkning hos äldre

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) är en metod som förutom smärt­lindrings­effekt kan ge ett ökat blodflöde. Det ökade blodflödet skulle kunna leda till snabbare och bättre sårläkning hos äldre.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Kan behandling med transkutan elektrisk nerv­stimulering (TENS) leda till bättre sårläkning hos äldre?

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat två randomiserade kontrollerade studier (RCT) där författarna studerat om TENS-behandling kan leda till bättre sårläkning hos äldre. Ytterligare en RCT om behandling med elektrisk nerv­stimulering (ENS) har identifierats.

I de olika små studierna har trycksår, amputations­sår respektive bensår, som uppkommit på grund av diabetes, undersökts. I samtliga studier utgjordes kontrollen av placebo­behandling.

Författarna av studien med trycksårs­patienter drar slutsatsen att TENS-behandling inte ger bättre sårläkning hos äldre. Författarna av studien med amputations­sårs­patienter drar slutsatsen att TENS-behandling kan ge färre patienter som får åter­amputering och bättre läkning hos patienter som fått amputation under knähöjd. Författarna av studien med bensår som uppkommit på grund av diabetes drar slutsatsen att ENS-behandling kan minska sår­läknings­ytan samt öka andelen patienter med helt läkta sår.

Alla studier är små eller mycket små, totalt ingår 131 personer i de inkluderade studierna. Inga studier är gjorda efter 1992.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratur­söknings­datum: 2014-04-03.

Identifierad litteratur

Randomiserade kontrollerade studier

Asbjornsen G, Hernaes B, Molvaer G. The effect of transcutaneous electrical nerve stimulation on pressure sores in geriatric patients. In: J Clin Exp Gerontol; 1990. p 209-14.

Finsen V, Persen L, Løvlien M, Veslegaard EK, Simensen M, Gåsvann AK, et al. Transcutaneous electrical nerve stimulation after major amputation. In: Journal of bone and joint surgery. British volume; 1988. p 109-12.

Lundeberg TCM, Eriksson SV, Malm M. Electrical nerve stimulation improves healing of diabetic ulcers. Annals of Plastic Surgery 1992;29:328-331.


Frågeställare

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, Västra Götaland

Datum

2014-05-22

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, goran.bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2014-05-22
https://www.sbu.se/elektrisk