Rehabilitering vid stroke efter minst tre år

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Stroke är en vanlig orsak till funktionshinder, vilket i de flesta fall kräver långvarig rehabilitering. Idag finns många olika former av rehabilitering av strokepatienter. 

Rehabiliteringen kan innefatta träning för att återfå både fysiska samt kognitiva funktioner. Den mest intensiva perioden av rehabilitering brukar ges när personen ganska nyligen fått sin stroke (akut och subakut fas) för att därefter bli mindre intensiv för personer som har kronisk stroke (där det gått mer än 6–12 månader efter stroke).

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Vilken effekt har rehabilitering vid stroke om det har gått mer än tre år efter strokeincidensen?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat sex studier relevanta för frågeställningen, totalt omfattade dessa studier 196 deltagare. Av dessa var fem studier randomiserade och en icke-randomiserad.  Studierna är på olika metoder, vilket gör att antalet deltagare per metod är mycket lågt. Rehabiliteringen bestod i allt från en timmes träning fem gånger per vecka, till ett träningstillfälle i veckan, som pågick under 1–6 månader.

Upplysningstjänsten hittade ingen studie där forskare tittat på mer intensiv rehabilitering under kort tid (t ex rehabilitering flera timmar varje dag under ett antal veckor), kognitiv rehabilitering (träning av inlärnings- och minnesfunktioner) eller träning av afasi (talsvårigheter) för denna patientgrupp. I samtliga studier som hittades i sökningen krävdes att deltagarna hade ett visst mått av fysiskt oberoende, samt att de var mentalt ganska opåverkade av sin stroke. Ingen studie hittades där inkluderade deltagare var kraftigt funktionshindrade av sin stroke.

I alla studier redovisas att interventionen lett till en förbättring av deltagarnas fysiska och/eller psykiska hälsa. Men författarna påtalar också att studierna haft få deltagare och att det därför är svårt att visa statistiskt tillförlitliga resultat.

SBU har inte tagit ställning i sakfrågan eftersom de enskilda studiernas kvalitet inte bedömts och resultaten inte har vägts samman. Här redovisas därför endast de enskilda författarnas slutsatser.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-05-27.

Identifierad litteratur

Studier, träning i helkropp

Chan W, Immink MA, Hillier S. Yoga and exercise for symptoms of depression and anxiety in people with poststroke disability: a randomized, controlled pilot trial. Altern Ther Health Med 2012;18:34-43.

Yoo IG, Yoo WG. Effects of a multidisciplinary supervised exercise program on motor performance and quality of life in community-dwelling chronic stroke survivors in Korean. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2011;42:436-43.

Park YH, Lee CH, Lee BH. Clinical usefulness of the virtual reality-based postural control training on the gait ability in patients with stroke. J Exerc Rehabil 2013;9:489-94.

Stuart M, Benvenuti F, Macko R, Taviani A, Segenni L, Mayer F, et al. Community-based adaptive physical activity program for chronic stroke: feasibility, safety, and efficacy of the Empoli model. Neurorehabil Neural Repair 2009;23:726-34.

Studier, träning ben

Johannsen L, Wing AM, Pelton T, Kitaka K, Zietz D, Brittle N, et al. Seated bilateral leg exercise effects on hemiparetic lower extremity function in chronic stroke. Neurorehabil Neural Repair 2010;24:243-53.

Byl NN, Abrams GM, Pitsch E, Fedulow I, Kim H, Simkins M, et al. Chronic stroke survivors achieve comparable outcomes following virtual task specific repetitive training guided by a wearable robotic orthosis (UL-EXO7) and actual task specific repetitive training guided by a physical therapist. J Hand Ther 2013;26:343-52; quiz 352.


Frågeställare

Chefsläkare, Sörmland

Datum

2014-10-27

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Marie Österberg

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-10-27
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/stroke

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-05-27

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley (CDSR, DARE & Central)

Söktermer

PubMed via NLM 140527

Stroke rehabilitation

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

("Stroke"[Mesh]) OR stroke[Title/Abstract])

177422

2.     

(((((chronic[Text Word]) OR "late phase"[Title/Abstract]) OR "late stage"[Title])) OR chronic-phase[Title/Abstract])))

978726

Intervention:

3.     

((((("Rehabilitation"[Mesh]) OR "Exercise"[Mesh]) OR "Physical Therapy Modalities"[Mesh]) OR "Exercise Therapy"[Mesh])) OR (("exercise" or training or physiotherap* or rehabilitation[Title/Abstract]))

1528482

Final

1 AND 2 AND 3

3446

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 140527 (CDSR, DARE & Central)

Stroke rehabilitation

 

Search terms

Items found

Population:

1.     

stroke:ti,ab,kw OR "cerebrovascular disorder":ti,ab,kw (Word variations have been searched)  

23532

2.     

MeSH descriptor: [Stroke] explode all trees OR MeSH descriptor: [Cerebrovascular Disorders] explode all trees

9733

3.     

cerebral OR brain

33817

4.     

infarct* OR isch?emi* OR thrombo* OR emboli* OR apoplexy OR haemorrhage or hemorrhage OR haematoma OR hematoma OR bleeding

68423

5.     

#3 OR #4

8557

6.     

#1 OR #2 OR #5

31568

7.     

"chronic":ti,ab,kw (Word variations have been searched)

60705

8.     

#6 AND #7

2523

Intervention:

9.     

"exercise" or training or physiotherap* or rehabilitation:ti,ab,kw (Word variations have been searched)

68775

10.  

     MeSH descriptor: [Exercise Therapy] explode all trees OR MeSH descriptor:[Exercise] explode all trees OR MeSH descriptor: [Physical Therapy Modalities] explode all trees     

33886

11.  

#9 OR #10

82090

Final

#8 AND #11

916

 

The search result, usually found at the end of the documentation,
forms the list of abstracts

 

[AU] = Author

[MAJR] = MeSH Major Topic

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including
terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in
the MeSH hierarchy

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

Sidan publicerad