Behandling av stressrelaterade sjukdomar, med fokus på maladaptiv stressreaktion och utmattningssyndrom

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta svar uppdaterades 2015-06-16. Läs svaret här


 

Den stressrelaterade psykiska ohälsan har de senaste decennierna ökat i såväl Sverige som i övriga västvärlden.

För två stressrelaterade sjukdomar, maladaptiv stressreaktion (anpassningsstörning) och utmattningssyndrom (utbrändhet) är diagnos i många fall svår att ställa och det är oklart vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Dessa stressrelaterade sjukdomar leder ofta till nedsatt funktionsförmåga och sjukskrivning.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det studier som undersöker effekten av behandling inom primärvård av personer med maladaptiv stressreaktion eller utmattningssyndrom

Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat en förstudie till en HTA-rapport (Health Technology Assessment), en klinisk riktlinje baserad på en systematisk litteratursökning, två randomiserade kontrollerade studier, två kontrollerade studier och en okontrollerad uppföljningsstudie som utvärderar behandlingar av personer med maladaptiv stressreaktion. De behandlingar som undersöks är bland annat psykodynamisk terapi och meditation.

Upplysningstjänsten har identifierat en tysk HTA-rapport från år 2012 som tar upp behandling av utmattningssyndrom. I HTA-rapporten ingår 17 primärstudier som bland annat utvärderar effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT), rosenrot, qigong och meditation.

Sammantaget finns det endast ett fåtal studier där effekten av olika behandlingar utvärderas för personer med maladaptiv stressreaktion och fler studier behövs för att kunna kartlägga vilka metoder som har effekt. När det gäller behandling av utmattningssyndrom finns en nyligen sammanställd HTA-rapport. Författarna till HTA- rapporten drar slutsatsen att KBT är effektivt men ingen effektstorlek anges.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-08-27.

Identifierad litteratur

Identifierade riktlinjer samt primärstudier för behandling av maladaptiv stressreaktion

Ben-Itzhak S, Bluvstein I, Schreiber S, Aharonov-Zaig I, Maor M, Lipnik R, et al. The Effectiveness of Brief Versus Intermediate Duration Psychodynamic Psychotherapy in the Treatment of Adjustment Disorder. Journal of Contemporary Psychotherapy 2012:1-8.

Srivastava M, Talukdar U, Lahan V. Meditation for the management of adjustment disorder anxiety and depression. Complement Ther Clin Pract 2011;17:241-5.

Altenhöfer A, Schulz W, Schwab R, Eckert J. Psychotherapie von Anpassungsstörungen. Psychotherapeut 2007;52:24-34.

Gorschenek N, Schwab R, Eckert J. [Psychotherapy of adjustment disorders]. Psychother Psychosom Med Psychol 2008;58:200-7.

van der Klink JJL, van Dijk FJH. Dutch practice guidelines for managing adjustment disorders in occupational and primary health care. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health 2003;29:478-487.

Nguyen N, Fakra E, Pradel V, Jouve E, Alquier C, Le Guern ME, et al. Efficacy of etifoxine compared to Lorazepam monotherapy in the treatment of patients with adjustment disorders with anxiety: A double-blind controlled study in general practice. Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental 2006;21:139-149.

Identifierade överikter för behandling av utmattningssyndrom

Korczak D, Wastian M, Schneider M. Therapie des Burnout-Syndroms. In. Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI), Köln; 2012.


Datum

2012-09-14

Frågeställare

Verksamhetschef, Stockholms läns landsting

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2012-09-14
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/stress

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2012-08-27

Söktermer
PubMed via NLM, CRD, The Cochrane Library, Psychinfo via EBSCO,

Pubmed, Via NLM, 6 aug 2012

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

1.   

(((((("Adjustment Disorders"[Mesh]) OR Stress Disorder[Title/Abstract]) OR burnout[Title/Abstract]) OR "burn out"[Title/Abstract]) OR Reactive AND Disorder*[Title/Abstract]) OR Adjustment AND Disorder*[Title/Abstract]) OR Reactive AND Depression*[Title/Abstract]

8179

Intervention

2.   

((("Family Practice"[Mesh]) OR "Primary Health Care"[Mesh]) OR "Physicians, Primary Care"[Mesh]) OR "General Practitioners"[Mesh]

122869

3.   

((((((general practi*[Title/Abstract]) OR family practi*[Title/Abstract]) OR family care[Title/Abstract]) OR primary health[Title/Abstract]) OR primary care[Title/Abstract]) OR gp[Title/Abstract]) OR health cent*[Title/Abstract]

160085

4.   

2 OR 3

221059

Final

5.   

1 AND 4

362

 

 

CRD, 13 aug 2012

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

1.   

MeSH DESCRIPTOR Adjustment Disorders EXPLODE ALL TREES

OR (Stress Disorder) OR (burnout) OR ("burn out") OR (Reactive AND Disorder*) OR (Adjustment AND Disorder*) OR (Reactive AND Depression*)

331

Intervention

2.   

MeSH DESCRIPTOR General Practice EXPLODE ALL TREES

OR

MeSH DESCRIPTOR General Practitioners EXPLODE ALL TREES

OR

MeSH DESCRIPTOR Family Practice EXPLODE ALL TREES

OR

MeSH DESCRIPTOR Primary Health Care EXPLODE ALL TREES

OR

MeSH DESCRIPTOR Physicians, Primary Care EXPLODE ALL TREES

902

3.   

( general practi*) OR (family practi*) OR ( family care) OR ( primary health) OR ( primary care) OR ( gp) OR ( health cent*)

5660

4.   

2 OR 3

5746

Final

5.   

1 AND 4

58

 

Cochrane, 13 aug 2012

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

1.   

MeSH descriptor Adjustment Disorders explode all trees or (Stress Disorder):ti,ab,kw or (burnout):ti,ab,kw or (Reactive AND Depression*):ti,ab,kw or (Reactive AND Disorder*):ti,ab,kw or (Adjustment AND Disorder*):ti,ab,kw or "burn out":ti,ab,kw

3667

Intervention

2.   

MeSH descriptor General Practice explode all trees OR MeSH descriptor Primary Health Care explode all trees OR MeSH descriptor General Practitioners explode all trees

4815

3.   

general practi*:ti,ab,kw or family practi*:ti,ab,kw or family care:ti,ab,kw or primary health:ti,ab,kw or primary care:ti,ab,kw or gp:ti,ab,kw or health cent*:ti,ab,kw

28092

4.   

2 OR 3

28358

Final

5.   

1 AND 4

423

CDSR:30

DARE:2

HTA:1

EED:4

 

Psychinfo via EBSCO, 13 aug 2012

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

1.

DE "Adjustment Disorders" OR

TI burnout OR TI "burn out" OR TI ( Reactive AND Disorder* ) OR TI ( Adjustment AND Disorder* ) OR TI ( Reactive AND Depression* ) OR

AB burnout OR AB "burn out" OR AB ( Reactive AND Disorder* ) OR AB ( Adjustment AND Disorder* ) OR AB ( Reactive AND Depression* )

15270

Intervention

2.

(DE "General Practitioners") OR (DE "Primary Health Care")

14080

3.

TI general practi* OR TI family practi* OR TI family care OR TI primary health OR TI primary care OR TI gp OR TI health cent*

OR

AB general practi* OR AB family practi* OR AB family care OR AB primary health OR AB primary care OR AB gp OR AB health cent*

59776

4.

2 OR 3

61761

Final

5.

3 AND 4

509

 


 

Pubmed, Via NLM, 27 aug 2012

Sökningen utförd av: Christel Hellberg

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

6.   

((((("Adjustment Disorders"[Mesh]) OR burnout[Title/Abstract]) OR "burn out"[Title/Abstract]) OR Reactive AND Disorder*[Title/Abstract]) OR Adjustment AND Disorder*[Title/Abstract]) OR Reactive AND Depression*[Title/Abstract]

5314

Intervention

7.   

("Psychotherapy"[Mesh]) OR "Cognitive Therapy"[Mesh]

139061

8.   

(*therap*[Title/Abstract]) AND cognitive[Title/Abstract]

25603

9.   

2 OR 3

156198

Final

10.   

1 AND 4 limit "2007/08/01"[PDat] : "2012/08/27"[PDat]

192

 

 

CRD, 27 aug 2012

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

6.   

MeSH DESCRIPTOR Adjustment Disorders EXPLODE ALL TREES

OR (burnout) OR ("burn out") OR (Reactive AND Disorder*) OR (Adjustment AND Disorder*) OR (Reactive AND Depression*)

212

Intervention

7.   

MeSH DESCRIPTOR Cognitive Therapy EXPLODE ALL TREES OR MeSH DESCRIPTOR Psychotherapy EXPLODE ALL TREES OR MeSH DESCRIPTOR Psychotherapy, Brief EXPLODE ALL TREES OR MeSH DESCRIPTOR Psychotherapy, Group EXPLODE ALL TREES

1339

8.   

(Cognitive AND Therapy ) OR (Psychotherapy) OR (psychoeducation) OR (group AND therapy)

9725

9.   

2 OR 3

9961

Final

10.   

1 AND 4 limit 2007-2012

35

 

Cochrane, 27 aug 2012

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

6.   

MeSH descriptor Adjustment Disorders explode all trees or  (burnout):ti,ab,kw or (Reactive AND Depression*):ti,ab,kw or (Reactive AND Disorder*):ti,ab,kw or (Adjustment AND Disorder*):ti,ab,kw or "burn out":ti,ab,kw

1479

Intervention

7.   

MeSH descriptor Cognitive Therapy explode all trees or MeSH descriptor Psychotherapy, Brief explode all trees or MeSH descriptor Psychotherapy, Group, this term only

5109

8.   

(Cognitive AND Therapy ):ti,ab,kw or (Psychotherapy):ti,ab,kw or (psychoeducation):ti,ab,kw or (group AND therapy):ti,ab,kw

66173

9.   

6 or 8

66173

Final

10.   

1 AND 4 from 2007 to 2012

133

CDSR:7

HTA:0

EED:2

 

Psychinfo via EBSCO, 27 aug 2012

Stress i Primärvård

 

Söktermer

Antal ref

Population

1.

DE "Adjustment Disorders" OR

TI burnout OR TI "burn out" OR TI ( Reactive AND Disorder* ) OR TI ( Adjustment AND Disorder* ) OR TI ( Reactive AND Depression* ) OR

AB burnout OR AB "burn out" OR AB ( Reactive AND Disorder* ) OR AB ( Adjustment AND Disorder* ) OR AB ( Reactive AND Depression* )

15309

Intervention

2.

(DE "Cognitive Behavior Therapy") OR (DE "Psychotherapy")

47433

3.

TI ( Cognitive AND Therapy ) OR TI Psychotherapy OR TI psychoeducation OR TI ( group AND therapy ) OR AB ( Cognitive AND Therapy ) OR AB Psychotherapy OR AB psychoeducation OR AB ( group AND therapy )

115414

4.

2 OR 3

128127

Final

5.

3 AND 4 Limiters - Published Date from: 20070801-20120831

255

 

Sidan publicerad