Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Ståträning vid nedsättning av rörelseförmågan

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Personer som inte kan gå eller har svårt att röra sig kan ståträna med ett hjälpmedel, t ex en tippbräda. Ståträning är tänkt att förhindra förlust i bentäthet, förkortningar i muskler och hantera rörelserubbning (spasticitet). 

Ståträning är en behandling som har funnits länge och används flitigt inom vården. Men det finns osäkerhet om vilken effekt behandlingen verkligen har.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Hur regelbundet behöver man ståträna och hur länge finns effekten kvar?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat fyra systematiska översikter från 2008, 2010, 2012 och 2013. De studier som ingår i översikterna har olika studiedesign, olika träningsprogram samt är ofta små. Det råder brist på stora studier om effekter av ståträning. Sammantaget gör detta att det är svårt att dra slutsatser, både om vilken regelbundenhet som krävs och hur länge en eventuell effekt i så fall kvarstår. 

Behandlingen med ståhjälpmedel är som sådan sparsamt studerad och författarna till alla fyra översikterna poängterar att det finns ett behov av studier av hög kvalitet med långtidsuppföljning.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-04-30.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Paleg GS, Smith BA, Glickman LB. Systematic review and evidence-based clinical recommendations for dosing of pediatric supported standing programs. Pediatr Phys Ther 2013;25:232-47.

Newman M, Barker K. The effect of supported standing in adults with upper motor neurone disorders: a systematic review. Clin Rehabil 2012;26:1059-77.

Glickman LB, Geigle PR, Paleg GS. A systematic review of supported standing programs. J Pediatr Rehabil Med 2010;3:197-213.

Forsberg A RE, André , Lorin K, Frank A, Nilsagård Y. Ståträning vid cerebral pares. Scriptum, nr 12, 2008. Rapportserie från Habiliteringens forskningscentrum, Örebro läns landsting.


Frågeställare

Hjälpmedelssamordnare, Västra Götaland

Datum2014-09-09

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Anh Thu Nguyen Hoang

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Litteratursökning

Litteratursökning tom 2014-04-30

Databaser
PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Cinahl via EBSCO

Söktermer

PubMed via NLM 30 April 2014

Tilt table

 

Search terms

Items found

Intervention: Tilt-table

 

standing frame*[tiab] OR standing aid*[tiab] OR standing device*[tiab] OR stander*[tiab] OR tilt table*[tiab] OR supported standing*[tiab]

1269

 [TIAB] = Title or abstract

* = Truncation 

 

Cochrane Library via Wiley 30 April 2014

Tilt table

 

Search terms

Items found

 

“Standing frame” [Title/Abstract/Keywords] OR “Standing aid” [Title/Abstract/Keywords] OR “Standing device” [Title/Abstract/Keywords]  OR Stander [Title/Abstract/Keywords]  OR “Tilt table” [Title/Abstract/Keywords]  OR “Supported standing” [Title/Abstract/Keywords]

299

 “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase 

 

Cinahl via EBSCO 30 April 2014

Tilt table

 

Search terms

Items found

 

“Standing frame” [TX] OR “standing aid” [TX]  OR “standing device” [TX] OR stander [TX]  OR “tilt table” [TX] OR “supported standing” [TX]

1492

 TX = All Text. Performs a keyword search of all the database's
searchable fields

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad