Sjuksköterskor som endoskopister?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Endoskopi är en sammanfattande term för bland annat gastroskopi och koloskopi. Det är oftast läkare som utför endoskopin. Att utbilda sjuksköterskor till endoskopister kan medföra gynnsamma effekter på hur vårdresurserna kan optimeras av vården. Det finns dock oklarheter kring säkerhet och kostnadseffektivitet.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Är det kostnadseffektivt att låta sjuksköterskor utföra endoskopier

Sammanfattning av SBU:s Upplysningstjänst

Upplysningstjänsten har identifierat två hälsoekonomiska artiklar och en systematisk översikt med en hälsoekonomisk bedömning.

I två av de hälsoekonomiska artiklarna kommer författarna fram till att när patienter endoskoperats av läkare medförde detta något högre kostnad och något bättre utfall i kvalitetsjusterade levnadsår (QALY:s – additional quality adjusted life year) än när endoskopin utfördes av en sjuksköterska. Skillnaderna är dock inte statistiskt signifikanta. Författarna noterar att patienterna är mer nöjda med undersökningen när den utfördes av en sjuksköterska.

Eftersom tendensen är mot ett sämre utfall i form av QALY:s är det enligt artikelns författare inte särskilt troligt att endoskopier utförda av sjuksköterskor är kostnadseffektivt jämfört med endoskopier utförda av läkare.

I den systematiska översikten kommer författarna fram till att sigmoideoskopi (undersökning av den nedre tredjedelen av tjocktarmen) utförda av icke-läkare endast var kostnadseffektivt när frekvensen av polypfynd var lågt eftersom polyper remitteras till läkare för avlägsnande. Patienterna var lika nöjda med undersökningen om den utfördes av en icke-läkare eller läkare.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-10-22.

Identifierad litteratur

Hälsoekonomiska studier

Richardson G, Bloor K, Williams J, Russell I, Durai D, Cheung WY, et al. Cost effectiveness of nurse delivered endoscopy: Findings from randomised multi-institution nurse endoscopy trial (MllNuET). BMJ (Online) 2009;338.

Williams J, Russell I, Durai D, Cheung WY, Farrin A, Bloor K, et al. What are the clinical outcome and cost-effectiveness of endoscopy undertaken by nurses when compared with doctors? A Multi-Institution Nurse Endoscopy Trial (MINuET). Health Technology Assessment 2006;10:iii-72.

Ho C, Jacobs P, Sandha G, Noorani HZ, Skidmore B. Non-physicians performing screening flexible sigmoidoscopy: clinical efficacy and cost-effectiveness. Ottawa: Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment 2006;[Technology report no 60].


Frågeställare

Sektionschef, Sörmlands läns landsting

Datum

2012-11-20

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Göran Bertilsson, bertilsson@sbu.se

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn, SBU

Emelie Heintz, SBU

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Publicerad: 2012-12-04
https://www.sbu.se/endoskopister