Samarbete efter skilsmässa (SES)

Vilken sammanställd forskning och/eller vetenskapliga studier finns om det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa? SBU:s upplysningstjänst presenterar resultatet från en litteratursökning och granskning av systematiska översikter.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU:s upplysningstjänst

Strukturerad litteratur­sökning som besvarar fråga från vården eller social­tjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Vi bedömer risken för bias i systematiska översikter och vid behov även kvalitet och över­förbarhet av resultaten i hälso­ekonomiska studier. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig.

Samarbete efter skilsmässa är ett digitalt verktyg utvecklat i Danmark. Det är tänkt att öka samarbetet mellan de vuxna och minska psykisk ohälsa till följd av skilsmässan. Det erbjuds på vissa ställen i Sverige.

Fråga till SBU:s upplysningstjänst

Vilken sammanställd forskning och/eller vetenskapliga studier finns om det digitala verktyget Samarbete efter skilsmässa?

Frågeställare: Forskare FoU i Väst

Sammanfattning

SBU:s upplysningstjänst har efter litteratursökning inte identifierat någon relevant systematisk översikt.

Upplysningstjänsten har identifierat en primärstudie som rapporteras i fyra artiklar. Dessa undersökte effekten på mental och fysisk hälsa vid användande av verktyget Samarbete efter skilsmässa. Primärstudier granskas inte med avseende på risk för bias av Upplysningstjänsten så inga resultat eller slutsatser har redovisats i svaret, men studierna finns i referenslistan för den som önskar läsa mer.

Läs Upplysningstjänstens svar

Citera detta upplysningstjänstsvar:
SBU. Samarbete efter skilsmässa [Internet]. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU); 2022. SBU:s upplysningstjänst. [cited date]. Available from: https://www.sbu.se/ut202201.

Publicerad: Rapportnr: ut202201 Diarienr: SBU 2021/362 https://www.sbu.se/ut202201
Sidan publicerad